Prosjekt lekegrupper

Januar skal barnehagen ha prosjektmåned. Vi skal ha lekegrupper som tema. Målet er å leke uten forstyrrelser i små grupper, der voksne er med i leken.

Lekegrupper

Lekegrupper er små grupper av barn i barnehagen. Gruppene er satt sammen av de voksne for å fremme læring og utvikling. Når barna blir delt inn i grupper, blir de lettere kjent med hverandre og utfolder seg lettere. Ingen blir stående utenfor. Samtidig kommer de voksne nærmere barna og kan følge opp hver enkelt, for eksempel ved å hjelpe de passive og sjenerte til å bli mer aktive.