Livsgledebarnehage

Stiftelsen Solsikke barnehage er en Livsgledebarnehage. En Livsgledebarnehage skaper opplevelser gjennom felles aktiviteter med beboere på sykehjem. Barnehagene gjør besøk en gang i måneden eller oftere.

Helseeffekt

Livsglede for Eldre er svært opptatt av den helsefremmende effekten som det frivillige bidraget har for alle involverte. Vi er opptatt av samspillet mellom gammel og ung. Hensikten er å stimulere til felles aktivitet, som gir de eldre en mulighet til å være en ressurs for barn og unge og de unge en ressurs for de eldre.