Barnehagen har egen båt

Vi har båt som vi bruker fra april til oktober. Vi er på mange flotte turer i skjærgården vår. Vi leter etter stranddyr, fisker og kjører tur til for eksempel Eidkilen, byen og Bærø.

Stoppet av lovverket.


Lovverket stopper nå de ansatte å bruke båten sammen med barna. Grunnen til det er både strenge sikkerhetskrav og det at denne aktiviteten regnes som en næringsvirksomhet. Derfor kreves det at de ansatte må ta fritidsbåtskippersertifikat. Det skal ut høring ang båt i bhg og vi håper at det vil komme regler slik at barnehagen kan bruke båt igjen!

Varsler revidert regelverk

Som barnehage.no tidligere har omtalt, har spørsmålet om barnehager og regelverket kommet opp som skriftlig spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i Stortinget.

I hans svar heter det blant annet:

"Jeg har bedt Sjøfartsdirektoratet å se på gjeldende regelverk for fartøy som fører 12 eller færre passasjerer, og at de i den forbindelse også vurderer kvalifikasjonskravene. Det tas sikte på at et revidert regelverk sendes på høring i løpet av høsten 2018. Målet er å lage et regelverk som gjør det enklere å drive denne aktiviteten samtidig som vi bevarer et høyt sikkerhetsnivå. Inntil eventuelle endringer er vedtatt oppfordrer jeg barnehager, skoler og frivillige organisasjoner og andre som har spørsmål om å kontakte Sjøfartsdirektoratet."