Båt i barnehagen

Stoppet av lovverket Lovverket stopper nå de ansatte å bruke båten sammen med barna. Grunnen til det er både strenge sikkerhetskrav og det at denne aktiviteten regnes som en næringsvirksomhet. Derfor kreves det at de ansatte må ta fritidsbåtskippersertifikat. Det skal ut høring ang båt i bhg og vi håper at det vil komme regler slik at barnehagen kan bruke båt igjen!