Båt i barnehagen

Vi kan nå bruke båten igjen:-)

1. Ny forskrift trer i kraft 1. februar 2020

Sjøfartsdirektoratet har i dag fastsatt ny forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer. Forskriften trer i kraft 1. februar 2020 og erstatter forskrift 24. november 2009 nr. 1400 om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer mv. (1400-forskriften). I tilknytning til dette er det også fastsatt endringer i kvalifikasjonsforskriften, sertifikatforskriften, måleforskriften og forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip.

Forskriften som nå er fastsatt viderefører hovedlinjene i 1400-forskriften. De viktigste materielle endringene i forhold til tidligere er:

  • Fartøy som brukes av skoler, leirskoler eller barnehager til sjøvettaktiviteter kan følge reglene for fritidsfartøy
  • Fartøy under 10 m med begrenset motorisering kan følge reglene for fritidsfartøy
  • Rutefartbegrensningen fjernes
  • Innføring av meldeplikt for rederier med fartøy som følger forskriften