Nyhetsarkiv

 • Å bry seg er også smittsomt

  «Å bry seg er også smittsomt» – bli med på nasjonal markering!
  I forbindelse med ettårsdagen for nedstengningen av landet inviteres alle med på en felles nasjonal markering.

 • Ny foreldrebetaling fra 1. januar 2021

  Det er enighet mellom regjeringspartiene og Frp om statsbudsjettet for 2021. Det betyr blant annet en økning i maksprisen på 95 kroner i måneden for en heltidsplass.

 • Enighet om statsbudsjettet: Stopper alle kutt for private barnehager

  Tirsdag kveld ble regjeringen og Fremskrittspartiet enige om en avtale om statsbudsjett for 2021. Der stoppes alle foreslåtte og vedtatte kutt i tilskudd til private barnehager. I tillegg settes det ned et utvalg som skal utrede finansieringen av sektoren.

 • Søke plass i barnehagen

  Det er ny barnehageportal for å søke og endre plass i barnehagen på Kragerø Kommune sine sider. Følg linken under:-)

 • Barn og sykdom i barnehagen

 • Foreldre mobiliserer mot barnehagekutt

  Foreldre mobiliserer mot barnehagekutt.
  I løpet av halvannet døgn har Facebook-gruppen «JA til likebehandling av barna våre!» passert 2.000 medlemmer. – Vi er foreldre som står bak denne gruppen, og initiativet kommer fordi vi ser at fremtiden for våre barnehager kan være truet, sier initiativtakerne.

 • Brannvernuke

  Brannvernuka i uke 38
  Hvert år arrangeres Brannvernuka i uke 38. Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten: Da går vi inn i den årstiden der antall boligbranner vanligvis øker. Folk trenger en påminnelse om brannsikkerhet før vi skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer i ovnen.

 • Slik gjennomfører barnehagen tilvenning med koronarestriksjoner

  Gjennomføringen av tilvenning ved barnehagestart vil bli annerledes i år.
  Smittevernveilederen til Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet gir tydelige føringer for hvordan man skal gjennomføre tilvenning og samtidig ivareta hensynet til smittevern.
  Veilederen differensierer også tilvenningen utfra hvilket tiltaksnivå i trafikklysmodellen som gjelder. De aller fleste steder er det for tiden gult tiltaksnivå som gjelder, men barnehager må være oppmerksom på at dette kan endres på kort varsel, enten i form av lokale eller nasjonale vedtak

 • Trygg trafikk

  Trygg Trafikk er i gang med en landsomfattende kampanje for riktig sikring av barn i bil. Kampanjen er kalt «Barn i bil på 1-2-3».

  Kampanjen skal gjennomføres i alle trafikksikre barnehager i Vestfold og Telemark fylke, og det er veldig stas at Kragerø kommune blir den første kommunen som starter opp.

 • Besøk av Ordføreren

  I dag fikk vi besøk av Ordføreren Grunde W. Knudsen. Han er på rundtur i alle barnehagene for å høre hvordan det går med oss, i disse covid-19 tider. Et veldig hyggelig besøk. Hvor vi snakket om den flotte jobben alle i barnehagene gjør, kohorter og oppdeling i grupper, sommerferie og oppstart av nytt barnehageår.

 • Vi åpner barnehagen igjen.

  Mandag 20 åpner barnehagen igjen etter en periode med korona stengt barnehage. Vi gleder oss til å se alle igjen.

 • Barnehagedagen 10. mars: «Ulike sammen»

  10. mars arrangeres Barnehagedagen 2020. Dagen markeres i år for å synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen.

  En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være “rom og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.

 • Kragerø kommune – barnehageopptak 2020/2021

  Opptaket er samordnet og omfatter alle kommunale og private barnehager:

  Frydensborg Gård barnehage - privat
  Hellekirken barnehage
  Kalstad barnehage
  Levangsheia barnehage
  Rømerverven barnehage
  Sannidal barnehage
  Siritun barnehage
  Solsikke barnehage - privat
  Trekanten barnehage
  Årø Barnehage

 • Foreldreundersøkelsen

  Stiftelsen Solsikke barnehage har gjennomført foreldreundersøkelsen.
  I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

 • Livsgledebarnehage

  Stiftelsen Solsikke barnehage er en Livsgledebarnehage.

  En Livsgledebarnehage skaper opplevelser gjennom felles aktiviteter med beboere på sykehjem. Barnehagene gjør besøk en gang i måneden eller oftere.

 • Prosjekt lekegrupper

  Januar skal barnehagen ha prosjektmåned. Vi skal ha lekegrupper som tema. Målet er å leke uten forstyrrelser i små grupper, der voksne er med i leken.

 • Lysnisser

  I november og desember skal barnehagen bli med i Lysnisseprosjektet.

  Der skaper barn og unge desembermagi på eget bosted. Det handler om egen påvirkningskraft, lokalt engasjement og effekten av hjertestreker.

 • Endelig snø

  SNØ-SANG
  (melodi: Mikkel Rev)
  Snø er best – snø er fest
  Lek i snø er toppen,
  Gå på ski – du blir blid,
  Og så sterk i kroppen.
  Bygg en borg – kanskje slott,
  eller lag en hule.
  Gjem deg godt – det blir flott,
  snøen vil deg skjule.
  Ta et brett – rett og slett,
  gå til topps i bakken.
  Gøy det blir – når du sklir,
  og får snø i nakken.

 • Temakveld for alle foresatte og ansatte i Kragerøbarnehagene

  Onsdag 16 oktober hadde vi temakveld:
  «Noen sår kan ikke plastres»
  (forebygging av mobbing)
  Enten du er mamma, pappa eller barnehageansatt så er dette et aktuelt og viktig tema!!
  For tenk om det faktisk er noe alle vi kan gjøre for å hindre at noen blir mobba, plaga eller utestengt!!

  Vi har fått en av landets mest sprudlende foredragsholdere hit til Kragerø:
  Nina Nakling


 • Velkommen til nytt barnehage år i Stiftelsen Solsikke barnehage.

 • Barnehagedagen 2019: - Vi må følge barnas spor

  I dag feires Barnehagedagen over hele landet. Med slagordet: «Jeg lurer på ...» handler dagen om å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet.

 • Trafikksikker Kommune.

  Stiftelsen Solsikke barnehage er godkjent av trygg trafikk, sammen med Kragerø kommune. Representanter fra Trygg Trafikk, fylkets samferdselsutvalg, kommunale representanter, administrasjon og politikere var til stede under den høytidelige tildelingen av de synlige bevisene.
  Ved siden av merkene som skal settes opp på barnehage- og skolevegger, fikk ordfører Jone Blikra også overrakt en sjekk fra lederen i Telemark fylkes samferdselsutvalg, Knut Duesund.

  – Det er for tidlig å si hva disse pengene skal brukes til, men det blir naturligvis innenfor trafikksikkerhet, slo ordfører Blikra fast.

 • Trafikksikkerhet

  Vi i Solsikke barnehage har egen plan på hvordan vi arbeider med trafikksikkerhet i barnehagen vår.
  Solsikkebarnehage er en barnehage som i flere år har vært medlem i Trygg Trafikk. Vi bruker deres opplegg om Lyset på de eldste i barnehagen gjennom det siste barnehageåret.