Ressurshefte Hjem - barnehage

Ressurshefetet Hjem - barnehage er utarbeidet av Foreldreutvalget for barnehager (FUB) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Heftet tar for seg kommunikasjon og samarbeid mellom foreldre og personalet i barnehagene.

Last ned ressursheftet Hjem - barnehage