Solsikke barnehage

I Solsikke Barnehage har vi to fagområder fra Rammeplanen som betyr mye for oss. Det er fagområdene 3.2 Kropp, bevegelse og helse og 3.4 Natur, miljø og teknikk. Disse fagområdene følger med oss hele året gjennom mens vi bytter ut de andre fagområdene etter to måneder med fordypning. Solsikke barnehages motto er: «Alt vi kan gjøre inne – kan vi gjøre ute!»