Solsikke barnehage:-)

Solsikke barnehage har nå ett flott nytt avdelings bygg og uteplass:-) Fargene på nybygget symboliserer Solsikke barnehage og naturen rundt oss. Og det er en bekreftelse på det personalet i Solsikke har i lengre tid jobbet med, rommet som den tredje pedagog og viktigheten av estetikk og dens betydning for barns lek. Uteplassen er planlagt med tanke på barn og bevegelse og lekeapparatenes plassering ut ifra flyt i uterommet.